Velkommen!

Dette er den elektroniske profilhåndboken som beskriver den visuelle identiteten til Vestfold fylkeskommune med praktiske retningslinjer for hvordan vi skal presentere oss i ulike kanaler og flater. Hovedelementene i den visuelle identiteten er fylkeskommunens logo og øvrige grafiske designelemementer, utvalgte farger, fotomanér og typografi. Samme skal disse elementene bidra til at Vestfold fylkeskommune fremstår tydelig og gjenkjennelig for politikere, brukere, samarbeidspartnere, medier, ansatte og innbyggerne for øvrig. Vi har lagt ned arbeid i å utvikle en visuell profil for Vestfold fylkeskommune som bygger opp under vår overordnede kommunikasjonsstrategi. Verdiene og prinsippene i kommunikasjonsstrategien har vært førende for den stil og tone som den grafiske profilen har fått. Åpen, aktiv og tydelig er viktige stikkord også for vår nye visuelle identitet.

Vår visuelle profil gir et inntrykk av og skaper forventninger til oss og må derfor ikke behandles tilfeldig. Profilhåndboken har blitt laget for å informere og hjelpe deg til å implementere vår visuelle identitet. Vi har alle et felles ansvar å sikre at retningslinjene følges.

1. desember 2011

Egil Johansen                             Ellen Høstmark Bustø
Fylkesrådmann                          Kommunikasjonsdirektør