Skilt frihetsgrad 0

Vestfold fylkeskommunes skiltprogram har et grunnprinsipp der logo plasseres i topp på utformet bakgrunnsfelt med underliggende horisontstriper. Toppfeltet med logo fores gjerne ut på eksteriørskilt slik at skiltet blir tykkere i toppen og logoen mer fremtredende. For tekstlig informasjon til foliering benyttes profilfonten Stag Sans.

Materialvalg: Skiltet kan produseres i 8 mm akryl eller glass. Horisontlinjen og det grå tekstfeltet kan være folie montert fra baksiden. Toppdelen av skiltet er i børstet aluminiums laminat med Vestfold fylkeskommunes logo i folie. Toppdelen fores ut 10–20 mm fra akryl platen, avhengig av størrelsen på skiltet. Foringen trekkes inn 10–20 mm inn fra kanten av skiltet. Tekst på fremsiden kan være 4 mm hvit laserskåret akryl, limt fast. Den kan også være hvit folie.

FOLIEFARGER:
Våpenskjold: Gul – Oracal 751-025, Rød – Oracal 751-047
Vestfold fylkeskomune: Avery 759 Dark grey folie
Grått bakgrunnsfelt: Avery 759 Dark grey.
Horisontlinjen trykkes i profilfargene.

Montering: Montering bør være med skjulte fester der det er mulig. Hvis dette ikke lar seg gjøre monteres skiltet med avstandstykker i eloksert aluminium.

EKSEMPEL I MILJØ