Skilt frihetsgrad 1

IDENTITETSSKILT
Skilt under frihetsgrad 1 er en kombinsjon av Vestfold fylkeskommunes logo med egennavn/egen logo. Man kan velge mellom lyst eller mørkt skilt i underkant av horisontstripene. Dette bør velges utifra farge på vegg eller annen bakgrunn som skiltet må ta hensyn til. Egen logo kan ikke gjengis i farger, men som hvit på grå bakgrunn eller grå på hvit bakgrunn.

Materialvalg: Som frihetsgrad 0. Logo kan monteres på som grå eller hvit folie eller i laserskåret akryl.

HENVISNINGSSKILT
Henvisningsskilt har ofte et breddeformat. Vestfold fylkeskommunes logo plasseres til venstre med horisontstripene langsgående. Navn/egen logo oppe til høyre. Navn settes i fonten Stag Sans i grått eller hvitt. Annen informasjon i nedre kant av horisontstripene i hvitt. Skiltene kan produseres på lys eller stålfarget plate. Se eksempel.

Materialvalg: Skiltene kan produseres i hvit eller børstet aluminium, evt aluminiums laminat plater. Dekor i folie. Horisontlinjen er trykt i profilfargene. Skiltene bør fores ut fra vegg ved montering.

FOLIEFARGER:
Våpenskjold: Gul – Oracal 751-025, Rød – Oracal 751-047
Vestfold fylkeskomune: Avery 759 Dark grey folie
Horisontlinjen trykkes i profilfargene.

Tannklinikker

For tannklinikker gjelder de samme prinsipp som for øvrig. Vestfold fylkeskommunes logo til venstre. Navn/egen logo oppe til høyre. Navn settes i fonten Stag Sans i grått eller hvitt. Egen logo kan ikke gjengis i farger, men som grå eller hvit. Skiltene kan produseres på lys eller stålfarget plate. Dør- eller vindusfolie skal bestå av Vestfold fylkeskommunes logo m/ horisontstriper samt hvit eller grå farge på øvrig tekst.

Materialvalg: Som henvisningsskilt. Egen logo kan monteres på som grå eller hvit folie eller i laserskåret akryl.