Fotobrief

Foto er et av de viktigste virkemidlene for å skape en sterk identitet. Kvaliteten på fotografiene som benyttes er avgjørende for
å skape den rette stemningen og gi et profesjonelt og helhetlig uttrykk. Fotomanéren kan beskrives gjennom farger, komposisjon
og tematikk.

Bildene til Vestfold fylkeskommune kan være både sort/hvitt og farger. Bildets hovedfokus skal være skarpt og klart. Uskarpe for- og bakgrunner kan benyttes for å sette motivet i en større sammenheng. Bildenes tematikk kan være mennesker i en aktiv handling, naturelementer hentet fra både land og vann, motiver fra næringsliv, industri og infrastruktur.

For å skape særegenhet og dramaturgi i bildene bør de tas i utradisjonelle og gjerne skrå vinkler, med følelse av rom og dybde i motivene eller tett på for å få frem strukturer og detaljer. Typiske prospektkort/landskapsbilder bør unngås. Alle bilder som vises her er kun eksempler til inspirasjon og kan ikke kan benyttes videre.

OPPHAVSRETT OG KREDITERING
Når bilder skal benyttes digitalt eller på trykk, forholder Vestfold fylkeskommune seg til gjeldende regler om opphavsrett og åndsverk. Rettighetshaver til fotografi er den som har tatt fotografiet, eller den som har fått opphavsrettighetene overdratt til seg. Forespørsel om bruk av fotografi i digital eller trykt form, må rettes til rettighetshaver. Fotografier Vestfold fylkeskommune benytter seg av, skal alltid være rettighetsklarert  og de skal krediteres så sant fotografen er kjent.