Fylkesvåpen

Vestfold fylkesvåpen er etter kgl. resolusjon av 30. januar 1970 på rød bunn med en gull kongekrone. Av praktiske årsaker benyttes gult i stedet for gull når fylkesvåpenet trykkes. Begrepet fylkesvåpen omfatter også enhver annen form som det kan bli praktisk å fremstille våpenet i. Det er viktig at alle leverandører av materiell til Vestfold fylkeskommune får riktig instruksjon om fargebruk. Benytt derfor alltid nedlastbar original.

Fylkeskommunen eier våpenet i en hver form og har bruksretten. Når våpenskjoldet brukes separat må formelle regler for bruk følges. Kontakt Vestfold fylkeskommune ved behov for avklaringer.