Grid frihetsgrad 0

Bak Vestfold fylkeskommunes forsider finnes et skjult gridprinsipp som alltid skal følges. Det består av skråstilte linjer i 45 graders vinkel som gir fast plassering til logo og dekorativ bruk av grunnelementet. I tillegg er det definerte mål for hvite rammer i ytterkantene. Disse skal alltid stå fast. I ethvert forsidedesign for Vestfold fylkeskommune skal gridsystemet hensynstas og benyttes kreativt for å skape stor variasjon i fylkeskommunens omslagsportefølje. Griden ligger implementert i alle nedlastbare forsidemaler og skal følges både i frihetsgrad 0 og 1. Griden har samme logostørrelse, rammer og mål, men er litt ulik for de to frihetsgradene. 

FASTE ELEMENTER
Følgende elementer står fast: Logo. Horisontstripe. Marger. Aquablått bakgrunnsfelt. Hvite rammer. Nettadressen. Topptekst som viser de ulike sektorene. Den aktuelle sektoren som er avsender skal være uthevet i aquablått. De øvrige står i grått. 
Sektorene er: samferdsel, utdanning, kultur, tannhelse, utvikling. 

FILTYPER
Nedlastbare filer er laget for InDesign CS5 (indd) og InDesign CS4 (idml) for to formater: A4 og 21x21cm. Andre formater kan lages, men innbyrdes forhold mellom logo, rammer og gridsystem må beholdes. Det skråstilte rutenettet ligger som et ikke-trykkbart lag i forsidemalen. Det blir synlig når linjaler og marger er synlig. Hvis man benytter andre programmer enn InDesign, fins griden som pdf for A4 slik at man selv kan tilrettelegge den for ønsket programvare.

Grid frihetsgrad 1

Her gjelder samme grunnprinsipp som for frihetsgrad 0, men griden er enklere og inneholder ikke horisontstripene. Nettadressen www.vfk.no skal ha fast plass oppe til høyre. Gridsystemet skal hensynstas og benyttes kreativt også for alle som kommer innunder frihetsgrad 1. Se forøvrig brosjyrer, fargepalett og typografi for utfyllende informasjon.

FILTYPER
Nedlastbare filer for frihetsgrad 1 er laget for InDesign CS5 (indd) og InDesign CS4 (idml) og som eps for CS3 eller nyere. Format A4 og 21x21cm.