Horisontstripe

I tillegg til logo er det utviklet en horisontstripe som består av tre horisontale fargefelt med ton-i-ton farge. Horisontstripen skal kombineres med logoen og logoens grunnform. Disse elementene skal kobles sammen slik griden viser. Det fins to ulike versjoner av horisontstripen:

Mørk utgave: Når horisontstripen benyttes alene (på skilt, annonser, visittkort etc) består den av 25, 60 og 100% aquablå profilfarge. Dette blir den mørke utgaven av horisontstripen.Lys utgave:
Når horisontstripen sammenstilles mot en helfarget aquablå flate (på brosjyreforsider etc) er det behov for en lysere utgave av den slik at alle de tre fargfeltene blir synlige. Dermed er det laget en lys versjon av horisontstripen som består av 25, 50 og 75% aquablå profilfarge. 

Eksempelet viser lys horisontstripe sammenstilt med helfarget aquablå fargeflate.