Postalia frihetsgrad 0

Vestfold fylkeskommunes postalia består av elektronisk brevmal programmert for 360 og konvolutter som fortrykkes. Konvoluttene består av følgende formater: C5 pose m/u vindu, C4 pose og EC4 vindu. 

Brevmalen inneholder fylkeskommunens logo samt et samlet informasjonsfelt for dato, saksbehandler og referanser. Fylkeskommunens adresseinformasjon er samlet nederst på brevarket. I overkant av dette står webadressen vfk.no plassert. I sak/arkivsystemet med tilhørende maler skal skrifttypen Arial brukes gjennomgående. Overskriften på brev og andre maler i sak/arkiv skrives som halvfet i store og små bokstaver. Brevmalen er i farger. Det er valgfritt om man vil skrive ut i farger eller i sort hvit. Eventuelle kopimottakere og vedlegg skal fremkomme under navnene på de som undertegner. For øvrig bruk av brevmalen: Følg Vestfold fylkeskommunes rutine.

Konvolutter frihetsgrad 1

Det kan ikke settes inn andre logoer enn fylkeskommunens logo på brevarket eller konvoluttene, men egennavn på virksomhet/prosjekt/tiltak kan settes inn. På konvoluttene settes navnet inn i overkant av adresselinjen med Stag Sans Medium 7 pt i fargen Pantone Cool Gray 11. Adressen settes i Stag Sans Roman 7 pt i fargen Pantone Cool Gray 11. Illustrasjonen viser konvolutt med frihetsgrad 0 til venstre og frihetsgrad 1 til høyre. Konvoluttene kan trykkes i sort/hvitt hvis det er behov for det.

Brevmal frihetsgrad1

Brevmal med inntil 3 nivåer er fordelt slik: Vestfold fylkeskommunes logo (Nivå 1) oppe til venstre. Sektor (Nivå 2) i Arial Regular 10,5 pt oppe til høyre. Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak (Nivå 3) rett under Nivå 2 i Arial Bold 10,5 pt med store bokstaver. Disse to nivåene står i overkant av brevmalens referansefelt. 'Unntatt off.' står under referansefeltet på høyre side. Se illustrasjon.