Landskap

Vestfold er landskap. Vestfold har en variert natur. Kystlandskap, jordbruks- og skogsområder er karakteristisk for Vestfold. 

Inspirasjonsknagger:
Gultoner. ‘Lappete’ mønster. Ferdselsårer. Naturens strukturer. Kommunikasjon. Tilgjengelighet. Moderne og historisk.