Mennesker

Vestfold er mennesker. Vestfold tilbyr mangfold og muligheter for innbyggerne i fylket. Dynamikk og positivitet preger bildene. Interesserte mennesker tar aktivt del i opplevelsene. Ved fotografering av personer må det tas hensyn til personvernet åvl § 45 c og Personvernloven. Skaff samtykke fra avbildede, hvis bildet skal publiseres på nett eller i publikasjon. Dette gjelder portrettbilder hvor personen er gjenkjennelig for andre enn avbildede. Fotografering av barn må ha samtykke fra foresatte.

Inspirasjonsknagger:
Livsglede. Aktivitet. Vestfoldmiljø. Engasjement. Romlighet. Dybde.