Merkestruktur

Vestfold fylkeskommune favner om mange virksomheter og fagområder. I arbeidet med ny visuell identitet har det vært viktig å lage et system for hvilken visuell tilknytning de ulike virksomhetene og prosjektene skal ha til Vestfold fylkeskommune. Forprosjekt «merkestruktur» involverte alle deler av organisasjonen. Samtidig ble det gjennomført en kvalitativ markedsundersøkelse for å få innsikt i hvordan ulike interessenter og innbyggere oppfatter hvem som er avsender av de ulike tjenestene våre. Resultatet av dette prosjektet ble en oversiktlig struktur som forteller hvilke virksomheter/prosjekter og fagområder som skal etterleve følgende regler:

FRIHETSGRAD 0:
100% Vestfold fylkeskommunes profil, basert på regler i denne profilhåndboken.

FRIHETSGRAD 1:
Først og fremst Vestfold fylkeskommune som synliggjøres, men virksomheten/prosjektet/aktiviteten signerer med sitt merke.

FRIHETSGRAD 2:
Først og fremst virksomheten/prosjektet/aktiviteten som synliggjøres, men Vestfold fylkeskommune signerer med sitt merke, eventuelt på lik linje med andre parter i virksomheten/prosjektet/aktiviteten.

Andre logoer:
Noen virksomheter og prosjekter som sorterer under frihetsgrad 1 og 2 i merkestrukturen har egen logo. Denne logoen skal brukes sammen med fylkeskommunens logo i tråd med retningslinjene. Utvikling av nye logoer for prosjekter eller arrangementer skal unngås og alltid avklares med kommunikasjonsavdelingen. Det skal foreligge helt spesielle behov og en plan for merkevarebygging og bruk før utvikling av ny logo vurderes. I de aller fleste tilfeller er det ikke behov for egen logo og kun generisk navn på prosjekt eller arrangementet skal brukes, sammen med fylkeskommunens logo, slik retningslinjene beskriver.