Mønster

Det er utviklet et mønster basert på grunnformen som kan benyttes på større flater der man har behov for dekor eller variasjon
i layout. Mønsteret kan tones ned eller fremheves etter ønske. Mønsteret visualiserer at Vestfold fylkeskommune binder fylket sammen gjennom felles utviklingsprosjekter og samhandling. Det gir også assosiasjoner til infrastruktur, moderne teknologi og kulturminner. Benytt alltid nedlastbare filer som original.