Næringsliv

Vestfold er næringsliv.Teknologi, industri, handel og samferdsel skaper vitalitet og nyskapning i Vestfold. Mellomstore og store virksomheter og yrende gründer-bedrifter skaper arbeidsplasser og godt grunnlag for etablering. 

Inspirasjonsknagger: 
Strømlinjeformer. Gjentakelser. Modernisme. Innovasjon. Framtid. Gründer. Teknologi. Kommunikasjon.