Typografi

PROFILFONT
Frihetsgrad 0 og 1: Stag Sans er valgt som Vestfold fylkeskommunes profilfont og benyttes til alt av presentasjonsmateriell i så stor utstrekning som mulig. Alle byråer som utformer materiell for Vestfold fylkeskommune må ha denne fonten tilgjengelig. Stag Sans er en lisensiert font som forhandles av christianschwartz.com

ELEKTRONISK FONT
Arial er en standardfont som finnes på alle pc-er. den skal benyttes på alt elektronisk materiell som Vestfold fylkeskommune distribuerer eksternt.